Menu
RSS
Son Dakika! Motorine 29 Kuruş Zam Geldi

Son Dakika! Motorine 29 Kuruş Zam Geldi

Bu gece yarısından itibaren ge...

Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'den Konyaaltı'nda Herkese Eşit Hizmet Sözü

Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'den Konyaa…

Konyaaltı Belediye Başkanı Sem...

Antalya'da Dev Zirve: 3. Antalya İş Dünyası Yerel Yönetimler Zirvesi Yapıldı

Antalya'da Dev Zirve: 3. Antalya İş Dünyası Yerel …

Antalya iş dünyası, büyükşehir...

Antalya’da Karpuz Üreticisinin Fiyat Tepkisi: Karpuzu 30 Kuruşa Satamıyoruz

Antalya’da Karpuz Üreticisinin Fiyat Tepkisi: Karp…

Antalya'nın Manavgat ilçesinde...

Antalya Eşgüdüm Kurulu: Bu Efsane Yaşasın

Antalya Eşgüdüm Kurulu: Bu Efsane Yaşasın

Antalya Eşgüdüm Kurulu, Dışişl...

Prev Next

Antalya Alevi Örgütleri: Zorunlu Din Dersi Zulümdür! Bu Zulme Razı Gelmeyeceğiz

Antalya Alevi Örgütleri: Zorunlu Din Dersi Zulümdür! Bu Zulme Razı Gelmeyeceğiz

Antalya’da örgütlü Alevi örgütleri, ülke çapındaki eşzamanlı basın açıklaması ve oturma eyleminde bir araya geldi. 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılının başlaması nedeniyle örgütler olarak yapılan ortaklaşa basın açıklamasında din derslerinin zorunlu olmasına sert tepki gösterildi.

Antalya’da örgütlü Alevi dernek ve vakıflar önce ağızlarını siyah bantla kapatıp oturma eylemi yaptı, sorasında da ülke çapındaki ortak basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasını okuyan

Alevi Bektaşi Federasyonu Mali Sekreteri ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aktaş, “Yüzyıllardır, Alevi inancı çeşitli yöntemlerle yok edilmeye, olmazsa dönüştürülmeye,

asimile edilmeye çalışılmaktadır. Alevi çocuklarına zorunlu din dersi okutulması da bu amacın, yöntemin bir devamıdır” dedi.

Aktaş tarafından okunan basın metni şöyle:

“Zorunlu Din dersleri iddia edildiği gibi Din, İnanç, Kültür ve Mezheplerin tanıtıldığı, öğretildiği bir ders olarak uygulanmamaktadır. Aksine bu derse giren her çocuğa inancı ne olursa olsun, zorunlu olarak Sünni, Hanefi inancın eğitimi;

bu inancın yolun tek doğru, mutlak doğru olduğu ve bu inanç ve mezhebe ait uygulamalar öğretilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumlarında Alevilik yok sayılmakta; Alevilerin bu konuda yargıda hak arama mücadelesi sonuçsuz kalmaktadır. AİHM in aldığı kararlar ise; uygulanmamakla birlikte, "yapıyormuş" gibi göstererek;

Alevilik ve Bektaşilik sanki bir kültür ve folklorik bir dinsel unsur gibi müfredatta yer bulmaktadır. Bunun yanı sıra çocuklarımıza, Sünni inancın ibadetleri uygulamalı olarak öğretilmekte; bunları öğrenmesi zorunlu tutulmakta;

çocuklarımız inançları nedeniyle bu derslerde aşağılanmaktadır.

Alevilik, hem itikadı olarak, hem de yorum olarak kendine özgü, "Batini" görüşleri olan müstakil bir inançtır. Alevilikte ibadet biçimi diğer inançlardan farklıdır. İbadetimiz Cem'dir. İbadethanemiz de Cemevi'dir.

Bağlama Alevilikte kutsal bir sazdır. Deyiş ve Nefesler, Hak kelamıdır. Hak için Semah döneriz ve "Rızalık" önemlidir.

Mevcut Zorunlu Din Dersi Müfredatında, Aleviliğin bu değer ve ilklerine yer verilmediği gibi; bu değer ve ilkeleri tersine çeviren; yine bu değer ve ilkleri "sapma" olarak gösteren Zorunlu "Sünni, İslami" bilgi, uygulama ve değerler öğretilmektedir.

Diğer yandan Alevilik, Müfredatta, Devletin uygun gördüğü şekliyle yer almaktadır. Devlet eliyle üretilmiş bir Alevilik, Alevilik değildir. Bu şekliyle bir asimilasyon belgesidir.

Zorunlu Din dersleri insan haklarına, çocuk haklarına ve laiklik ilkesine aykırıdır. Ayrımcı, ötekileştirici ve asimilasyoncu amaçlara hizmet etmektedir.

Türkiye'de Din dersi "Din Eğitimi" şeklinde verilmekte ve Çocuklarımıza Namaz uygulaması, surelerin ezberletilmesi zorunlu tutulmaktadır.

"Din öğretimi" ve "Din eğitimi" ayrı şeylerdir. Devlet öğrenim gören tüm çocukları tek bir din, tek bir mezhep eğitimi veremez.

Derslerde ve metinlerde tek doğru din ve inancın İslamiyet ve hatta onun bir mezhebi olarak öğretilmektedir. Diğer din ve inançlara, mezheplere yaklaşım ise; zaman zaman eleştiri sınırlarının dışına çıkan,

diğer dinleri aşağılayan ifadelerle yer almaktadır. Hiçbir inanç, din tek doğru imiş gibi öğretilemez. Farklı din ve inançlar aşağılanamaz.

Din öğretimi, çoğulcu, nesnel ve bilimsel bilgilerle öğretilmelidir.

Devlet Dinlere, inançlara karşı tarafsızlığını korumalıdır.

AİHM Kararları uygulanmalıdır.

Din Dersi zorunlu değil isteğe bağlı olarak uygulanmalıdır.

Mevcut müfredatlarda yer alan dinsel telkin, yönlendirme, dini aşağılama ya da tek din ve mezhebin uygulamalarından vazgeçilmelidir.

Zorunlu olmadan öğretilen Din dersi ise; "Din Öğretimi" anlayışıyla ve her dini/inanç grubunun kendisiyle ilgili bölümü hazırlayacağı; Milli Eğitim Bakanlığının ise; İnsan Hakları, Çocuk hakları, ayrımcılık, eşitlik gibi değerleri

göz önüne alan bir yaklaşımla denetleyeceği hali ile müfredatta yer almalıdır.

Devlet; Laik, Bilimsel, demokratik, kamusal ve anadilinde bir eğitim sistemini ve müfredatını uygulamalıdır.

Devlet, ayrımcı, ötekileştirici uygulamalarına son vermelidir.

Devlet Alevileri "görmeme, duymama" tavrından vazgeçmek zorundadır. Eninde sonunda Alevileri görmek, Aleviliği tanımak zorundasınız. Eşit yurttaşlık mücadelesini, kendi inanç Ve değerlerimizi koruyarak vermeye devam etmekten vazgeçmeyeceğiz.

Çocuklarımızın Zorunlu Din dersleri ile asimile edilmesini; bu yolla Aleviliğin yok edilmesine hizmet edilmesini kabullenmeyeceğiz.

Demokrasi,, özgürlük, adalet, hak ve eşitlik taleplerimizden vaz geçmeyeceğiz. Bizi duyana, görene kadar söylemeye devam edeceğiz ki; "Aleviler vardır, Alevilik haktır."

  • ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
  • HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI
  • ALEVİ DERNEKLER FEDERASYONU
  • ALEVİ VAKIFLAR FEDERASYONU
  • PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEKLERİ
  • ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ

Etkinliğe CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ve CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin’de destek verdi.

yukarı çık
0
Paylaşım