Menu
RSS

Antalya Eğitim İş: M.paşa Mesleki Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğinde Neler Oluyor?

Antalya Eğitim İş: M.paşa Mesleki Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğinde Neler Oluyor?

Eğitim İş Antalya Şubesi yaptığı yazılı açıklamada, “Muratpaşa Mesleki Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği tarafından çalıştırılması istenilen Cennet TOSUN (FIÇI), kimler tarafından korunmakta ve bu kadar süre iş garantisi verilmektedir?

Kamuoyu bu soruların cevaplandırılmasını beklemektedir. Sendikamız kurumu aynı zamanda devleti zarara uğratan bu kişilerin kimler olduğunun, neden bu kişinin ayrıcalıklı olarak iş sahibi yapıldığının takipçisi olacaktır” dedi.

Okul aile birliğinin yaptığı uygulamaların ve bir kişiyi yüksek maaşla çalıştırmasının ele alındığı açıklamada konunun yakın takipçisi olacaklarını belirten Eğitim İş Antalya Yönetimi, konu ili ilgili olarak şunları belirtmekte:

“Antalya İli Muratpaşa İlçesi Mesleki Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği, ben yaptım oldu mantığı ile yönetmeliklere aykırı olarak iş ve işlemler yapmaktadır. Okul yönetiminin ihtiyaç ve taleplerini hiçe sayarak,

okul aile birliği yönetimi, okul aile birliğinin parasal kaynaklarını keyfi bir şekilde kullanmaktadır.

Okul Aile Birliği Yönetmeliğine göre, oluşan yönetim kurulunun süresi 1 yıldır. Yönetim Kurulu her yıl yenilenir, harcamaları ve yapacağı sözleşmeler 1 yıl için geçerlidir.

Okul Aile Birliği yönetim Kurulu Cennet TOSUN (FIÇI) İle 2 yıllık sözleşmeler yapmış ve hizmet satın alma adı altında asgari ücretin çok üzerinde ücret ödemek suretiyle okul aile birliği zarar uğratılmıştır.

MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin “Okul Aile Birliğinin Görev Ve Yetkileri” başlığında 6 ( I ) d maddesinde  “Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak, bu hizmetlere ilişkin sosyal güvenlik primi,

vergi ve benzeri ödemelerinin yapılmasını sağlamak” denmektedir.

Yönetim kurulunda muhasip üye varken ve görevi olan işleri yapmak yerine,  Okul Aile Birliğinin kendi ihtiyaçlarını karşılaması için Ön Muhasebe elemanı adı altında Okul Aile Birliği eski başkanı

“İRGE İnsan kaynakları Özel Eğitim Temizlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.” arasında sözleşme düzenlenmiştir. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında aylık geliri 8-10 bin TL olan Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu,

yönetmeliğe aykırı 01/05/2016 ile 30/04/2018 tarihlerini kapsayan 24 ay süre ile 84.000 TL bedelli 1 kişilik ön muhasebe elemanı hizmet alımı sözleşmesi düzenlenmiş 2017 Ağustos ayında Okul Aile Birliği başkanlığına fatura edilen

1 kişilik hizmet bedeli tutarının (KDV Dahil ) 4.130.TL olup, adı geçen şirket tarafından düzenlenen Eylül 2017 Ücret Bordrosunda Cennet TOSUN (FIÇI)’ya 2.133,31 TL net ücret ödenmiştir.

2017 yılı devletin vermiş olduğu asgari ücret ise BRÜT: 1.777.50 Net: Bekâr ve çocuksuz 1.404,06 TL (NET) dir.

2018 yılı asgari ücret 2.029,5 TL (Brüt) - 1.603,12 TL (Net)

2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Okul Aile Birliğinin toplam giderinin 76.536,77 TL olduğu, iki yıllık hizmet satın alma sözleşmesine göre okul aile birliğinde çalıştırılan ön muhasebe elemanı için ödenen

yıllık toplam ücretin vergilerle birlikte ( 4.130 x12 ) 49.560 TL olduğu, sadece okul aile birliği işlerini yaptığı okulun diğer işlerinin yapılmadığı bu yüzden ücretin çok yüksek olduğu ortadadır. 

Ayrıca, Okul Aile Birliğinin 25.01.2017 tarihli kararına göre, birliğin Muhasebe işleri Mali Müşavir Orhan KARACAN tarafından takip edilmektedir.

Okulun hesapları Mali Müşavir tarafından takip edilmekte iken, Ön Muhasebe elemanı olarak tutulan Cennet TOSUN (FIÇI) ne iş yapmaktadır?

2017 Asgari ücret Net: 1.404,16 TL iken Okul Aile Birliğinde çalıştırılan Cennet TOSUN (FIÇI)’ya asgarin ücretin NET  %50 fazla ödenmesinde 2.133.31 TL kim ya da kimlerin etkisi vardır?

2017 Brüt asgari ücret 1.777,50 TL üzerinden okul aile birliği 2 personel çalıştırabilecekken ( 2x 1.777,50 )= 3.555 TL dir. Şirkete ödenen hizmet alımı ücreti 4.130 TL’dir.

Yukarıda belirtilen hususlar şikâyet konusu olmuş ve Maarif Müfettişleri tarafından inceleme ve araştırma yapılmış 24.10.2017 tarihli inceleme raporunda  “ 2015-2016 öğretim yılında görev yapan

Okul Aile Birliği Başkanı ile İRGE İnsan Kaynakları Özel Eğitim Temizlik İnşaat Turizm Ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan iki yıllık hizmet satın alma sözleşmesinin bitim tarihinden önce fesih edilmesinin

mevcut okul aile birliği yönetimini tazminat ve ceza ödeme yükümlülüğüne sokabileceği de dikkate alınarak sözleşmenin bitim tarihi olan 30/04/2018 tarihine kadar beklenilmesinin daha uygun olacağı” belirtilmiştir.

Ancak Maarif Müfettişinin raporu dikkate alınmamış ve sözleşme bitim tarihinden 3 ay önce Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve müfettiş raporlarına aykırı olarak Cennet TOSUN (FIÇI)  ile ilgili sözleşme yenilenmiş ve 3 yıl daha uzatılmıştır.

Muratpaşa Mesleki Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği tarafından çalıştırılması istenilen Cennet TOSUN (FIÇI), kimler tarafından korunmakta ve bu kadar süre iş garantisi verilmektedir?

Kamuoyu bu soruların cevaplandırılmasını beklemektedir. Sendikamız kurumu aynı zamanda devleti zarara uğratan bu kişilerin kimler olduğunun, neden bu kişinin ayrıcalıklı olarak iş sahibi yapıldığının takipçisi olacaktır”

yukarı çık
0
Paylaşım