Menu
RSS
Manavgat'da Evleri Yanan Köylülerden Dilekçe Eylemi

Manavgat'da Evleri Yanan Köylülerden Dilekçe Eylem…

Manavgat'da yaşanan yangında e...

Antalya CHP İl Başkanı’ndan Ak Parti İl Başkanına: Yüreğiniz Varsa Aynı Ciddiyetle Yanıtlayın!

Antalya CHP İl Başkanı’ndan Ak Parti İl Başkanına:…

AKP İl Başkanı Ethem Taş’ın dü...

Yöresel Ürünler Fuarı 11. Kez Kapılarını Açtı

Yöresel Ürünler Fuarı 11. Kez Kapılarını Açtı

Antalya Ticaret Borsasınca (AT...

Akaryakıt zamları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Acil" Çağrı: Toplanmamız Lazım

Akaryakıt zamları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan …

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçd...

Motorine Bir Zam Daha! Fiyat 8,50'ye Doğru Gidiyor

Motorine Bir Zam Daha! Fiyat 8,50'ye Doğru Gidiyor

Cuma günü 41 kuruş zam gelen m...

Antalya’da Bulunan Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın Adayıyla İlgili İlginç Çıkış: Siz Onu Seveceksiniz

Antalya’da Bulunan Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nı…

Halk müziği sanatçısı Arif Sağ...

YÖREX ile 81 İl Antalya’da Buluşacak

YÖREX ile 81 İl Antalya’da Buluşacak

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ...

Prev Next

Antalya’da Sağlıkçılardan “Ceza Yönetmeliği”ne Tepki

Antalya’da Sağlıkçılardan “Ceza Yönetmeliği”ne Tepki

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi ve Antalya Tabip Odası ceza yönetmeliği olarak nitelendirdikleri “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği”ne karşı basın açıklaması düzenlediler.

Muratpaşa 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya gelen sağlık emekçileri “Ceza Yönetmeliğine Karşı Mücadeleden Vazgeçmiyoruz” pankartı açtılar.

SES ile birlikte destek veren diğer demokratik kitle örgütleri, sendikalar, CHP İl Yönetimi ve derneklerle yapılan basın açıklamasında Antalya Tabip Odası adına yapılan açıklamayı Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Naci İşoğlu yaptı.

İşoğlu konuşmasında “Anayasa'ya ve ilgili yasalara aykırı olduğu açıkça belli olan, 30.06.2021 tarihinde yayımlanan ''Baskı ve Ceza Yönetmeliği'' ne karşı TTB, odalar, dernekler ve sendikalar tarafından hukuki süreç başlatılmıştır. Bu yönetmelik hukuken de yok olmaya mahkumdur.

Yönetmelik adeta prangadır, 2021 yılında Aile Hekimliğinde kölelik düzenini tanımlamaktadır. Mevcut uygulanan, ülke gerçeklerine uygun olmayan sistemin çürümüş anlayışının bir ürünüdür. Bu anlayış ülke sağlık ortamına sürekli olarak onarılması zor olan zararlar vermektedir” dedi.

Haberin Videosu:

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Naci İşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar bunca haykırışa rağmen Sağlık Bakanlığı bu konuda hiçbir olumlu adım atmamıştır. Görmez duymaz devam etmektedir. Tam tersine yönetmelik bahane edilerek baskılar daha da arttırılmıştır.    

Yönetmelik mesleki bağımsızlığımızı ortadan kaldırırken; kişisel haklarımızın ihlali ve tehdit altında çalışmayı beraberinde getirmiştir. Bugünlerde uygulanan baskılar, verilmeye çalışılan hukuksuz cezalar, bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu göstermektedir.

Sağlık Bakanlığının bu yaklaşımdaki amacı nedir? Yeter artık canla başla görevini yapmaya çalışan, tüm olumsuz koşullara rağmen pandeminin ön saflarında mücadele eden bizleri daha fazla tüketmeyin. Biz tükenirsek sağlık tükenir. Soruşturmalar geri çekilmeli ve her türlü usulsüz yazışmalarla baskılar durdurulmalıdır

Karar vericileri gerçekleri görmeye çağırıyoruz. Bu ve benzeri akıl dışı, bilim dışı, baskı ve ceza yönetmeliğini kaldırıp, Sağlık sistemini, güncel bilimsel değerlendirme, ülke gerçeklerine göre bilim insanları, sağlık emek ve meslek örgütleriyle birlikte yeniden yasalaştıralım”

Konuya dair açıklama yapan SES Antalya Şube Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer “ASM çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıran, ücretlerini ve kazanılmış haklarını gasp eden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğünü ortadan kaldıran ceza yönetmeliğine karşı mücadelemizi bu yönetmelik geri çekilene dek sürdüreceğiz.

Bizlere pandemi döneminde haksız ve hukuksuz şekilde dayatılan yeni aile hekimliği ödeme-sözleşme yönetmeliği cezalandırma ve işten atma yönetmeliğidir. Asla kabul etmiyoruz!

Ceza sistemini ağırlaştıran, sözleşme feshini kolaylaştıran, dayanaksız-keyfi yaptırımlar getiren ASM çalışanlarının beklentilerini ve taleplerini karşılamayan bu sözleşme derhal feshedilmelidir. ” dedi.

SES Antalya Şube Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer “İsteğimiz bu akıl ve çağdışı ceza yönetmeliğinin tamamen kaldırılmasıdır. Tepkilerini dile getiren biz sağlık çalışanlarına yönelik ücret kesintisi-ceza puanı uygulamaları susturma, boyun eğdirme çabaları tutmayacaktır.

Bizler her zaman alanlarda olmaya, eleştirilerimizi, taleplerimizi söylemeye devam edeceğiz. Bu kölelik ve ceza yönetmeliği geri çekilinceye ASM de taleplerimiz doğrultusunda düzenlemeler yapılıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Halkımıza, tüm giderleri kamu kaynaklarından karşılanan, uygun nitelikte kamu binalarında, koruyucu sağlığı önceleyen, ekip anlayışı ile bölge tabanlı çalışan aile sağlığı merkezlerinde iş, can ve gelecek kaygısı yaşamadan sağlık hizmeti vermek istiyoruz.” dedi.

Ceza Yönetmeliğine Karşı Mücadeleye Devam

Taşer konuşmasında şunları söyledi: “ASM çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıran, ücretlerini ve kazanılmış haklarını gasp eden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğünü ortadan kaldıran ceza yönetmeliğine karşı mücadelemizi bu yönetmelik geri çekilene dek sürdüreceğiz.

Bizlere pandemi döneminde haksız ve hukuksuz şekilde dayatılan yeni aile hekimliği ödeme-sözleşme yönetmeliği cezalandırma ve işten atma yönetmeliğidir. Asla kabul etmiyoruz!

Ceza sistemini ağırlaştıran, sözleşme feshini kolaylaştıran, dayanaksız-keyfi yaptırımlar getiren ASM çalışanlarının beklentilerini ve taleplerini karşılamayan bu sözleşme derhal feshedilmelidir.

Halkın ve toplum sağlığını, sağlık çalışanlarının haklarını savunan kamuoyunu bilgilendiren görüş ve önerilerini taleplerini, basın ve sosyal medya aracılığı ile dile getiren ASM çalışanlarının sözleşmesi feshedilecektir. ASM çalışanlarının iş güvencesi ortadan kaldırılmakta, işten atma kolaylaşmaktadır.

Mazereti olup olmadığına bakılmaksızın 5 kez göreve gidemeyenlerin sözleşmesi feshedilecektir. Sağlık çalışanlarının sağlık hakkı yok sayılmaktadır.

Bu ceza yönetmeliğinde herhangi bir fiilin 2.kez ve devam eden ihlallerinde ihtar puanı 2 kat uygulanır denilerek, ASM çalışanları işiyle tehdit edilmektedir.

ASM’ler de çalışma koşulları giderek ağırlaşmakta, kronik hastaların takipleri mantıksız kriterler dayatılarak yapılamaz hale getirilmekte, kriterlere uyulmaması maaş kesintisi ile cezalandırılmaktadır.

HYP (hastalık yönetim programı) ile şehir hastanelerine hasta, sigorta şirketlerine kişisel sağlık verilerinin aktarılması amaçlanmakta, bu yapılması mümkün olamayan işle, zaten ağır iş yükü altında ezilen, uygunsuz mekanlarda, eksik personelle çalışan ASM çalışanlarının iş yükü 3 kat artmaktadır.

Düzenlenen katsayı oyunları ile yapılması gereken işleri yapamayanların ücretlerinde %10 kesinti yapılacaktır.

Ceza yönetmeliği ile il-ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri değiştirilmiş, ASM çalışanlarında %10-20 gelir kaybı olmuştur.

Cezaevlerinde zor şartlarda çalışan aile hekimlerinin cari ödemeleri %80 azalmıştır.

Yıllardır parçalanan kamu sağlığı yönetim anlayışı, sorunları biz sağlık emekçilerini, sağlık emek-meslek örgütlerinin uyarılarını dikkate almadan baskı ve sindirme politikalarıyla yürütmekte, mali-özlük haklarımızı sürekli gerilemektedir.

İsteğimiz bu akıl ve çağdışı ceza yönetmeliğinin tamamen kaldırılmasıdır. Tepkilerini dile getiren biz sağlık çalışanlarına yönelik ücret kesintisi-ceza puanı uygulamaları susturma, boyun eğdirme çabaları tutmayacaktır. Bizler her zaman alanlarda olamaya, eleştirilerimizi, taleplerimizi söylemeye devam edeceğiz.

Bu kölelik ve ceza yönetmeliği geri çekilinceye ASM de taleplerimiz doğrultusunda düzenlemeler yapılıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Halkımıza, tüm giderleri kamu kaynaklarından karşılanan, uygun nitelikte kamu binalarında, koruyucu sağlığı önceleyen, ekip anlayışı ile bölge tabanlı çalışan aile sağlığı merkezlerinde iş, can ve gelecek kaygısı yaşamadan sağlık hizmeti vermek istiyoruz.

yukarı çık
0
Paylaşım