Menu
RSS

Antalya DİSK: Kumluca Belediyesi Gerçekleri Söylemiyor!

Antalya DİSK: Kumluca Belediyesi Gerçekleri Söylemiyor!

Kumluca Belediyesi’nde grev günü yaklaşırken Belediye başkanı Mustafa Köleoğlu kamuoyuna başlıklı bir açıklama ile sendika ile toplu iş görüşmesi masasına oturulduğunu ve

açıklamasında “Kumlucalının ilk defa duyduğu yetkili sendika Devrimci İşçi Sendikasının (DİSK) Belediyemize DAYATTIĞI SÖZLEŞME ile toplu görüşme masasına oturuldu. Sendika, 16 Eylül’de yapılan oturumda toplu sözleşme maddelerini görüşmeyeceğini grev kararının uygulanacağını belirtip toplu görüşme masasından kalkmıştır. 

DAYATILAN SÖZLEŞME ile Eylül ayında yapılan hesaplamalara göre BRÜT 25.800,00 (yirmi beş bin sekiz yüz TL), ücret ödenmesi zorunluluğu karşısında Kumluca faydası gözeten idarenin pazarlık talebini ret eden Devrimci İşçi Sendikası 37 işçi yetkisiyle GREV kararı almıştır” dedi.

Bunun üzerine DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi ve Genel İş Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük grev kararı öncesi ve sonrasındaki gelişmeleri anlatan ve tutanaklarla sabit olduğu görülen açıklamayı yaptı. Küçük açıklamasında:

“Son günlerde Kumluca Belediyesindeki üyelerimizin, belediye yönetiminin saldırgan tutumlarıyla artan sorunlarını dile getirmeye çalışıyor, çözüm üretmek için çabalıyorken Kumluca Belediye Başkanı bir açıklama yayınlayarak sendikal hak ve özgürlüklerimizi,

grev hakkımızı ve toplu sözleşme hakkımızı yok sayan tutumunu açıkça deklare etmiştir. Bunu yaparken asılsız ve haksız iddialar sıralamış Sendika düşmanlığını sürdürmüştür” dedi.

Grev Kararı Öncesi Tutulan Arabulucu Tutanağı

Küçük açıklamasına şöyle devam etti: “Öncelikle hatırlatmak gerekir ki DİSK/Genel-İş Türkiye işçi sınıfının gerçek mücadele örgütüdür. Dost düşman bilir ki DİSK, Türkiye’nin her yerinde sürdürdüğü mücadelesiyle emek ve demokrasi mücadelesinin öncüsüdür.

Bu anlamda Belediye’nin yaptığı açıklamada sarf edilen “Söylemlerinde ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan tek laf etmeyen sendikanın tutumunu manidar buluyoruz…” sözleri bile Sendikamıza karşı geliştirilen önyargılı tavrı ve yaptıkları açıklamanın ne kadar asılsız olduğunu göstermektedir.

Kumluca Belediyesi’nin Sendikalı İşçiye Ödediği Ücret Bordrosu

Belediye Yönetiminin ve Başkanının öncelikle şunu bilmesi gerekmektedir: Sendikal hak ve özgürlükleri engellemek suçtur. Yine açıklamasında belirtildiği üzere “sendika kararına evet diyen birçoğu emekliliği gelmiş işçiler” ifadesiyle işçiye yaklaşım, emeğe saygı tavrının yönünü ortaya koymuş ve

bu ayrımcı yaklaşımıyla bile çalışma barışını kendisi bozmuştur.

Kumluca Belediye Başkanı, işçinin sendikal haklarını yok sayarak, işçiyi tehdit ederek ve işten çıkararak baskı altına alıp keyfi karar ve uygulamalarla belediyeyi yönetmektir.

Belediye çalışanların çoğunun maaş bordolarında net 5317 TL gelirleri olmasına rağmen Belediyenin ortaya koyduğu rakamlar işçilerin aldığı genel ücret gibi yansıtılmıştır. Bir kişinin ücreti üzerinden sanki bütün işçilere aynı ücreti veriyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılmıştır.

Siz açlık sınırı altında bir ücretle işçileri çalıştırıyorsunuz. Sosyal demokrat belediye anlayışının kıyısından bile geçmiyorsunuz.

Bütün işçiler için toplu sözleşme yapma yetkisine sahip Sendika olmamıza rağmen Arabulucu tutanağında “işveren tarafı temsilcisi, belediye ile sendika üyesi olmayan işçiler arasında takım sözleşmesi akdedildiğinden bahisle toplu sözleşme yapmayacaklarını” beyan etmiştir.

Biz yönetimle herhangi bir ücret pazarlığı yapma aşamasına gelemedik; çünkü belediye yönetimi sendikalı işçilere cephe aldı, işinden attı, sürgün etti. Anayasaya ve yasalarımıza karşı geldi, suç işledi. Konuşulmayan ücretleri konuşulmuş gibi göstermek,

Kumluca halkının belediye işçisinin haklı mücadelesine karşı cephe almasına uğraşmak, toplumsal barışı da bozmaya çalışan açıklamalardır. Sendikasına sahip çıkan ve toplu sözleşme hakkını savunan işçiyi işinden atan bir Başkan olarak şimdi de Anayasal hakkımız olan grev hakkımıza karşı geliyorsunuz.

Biz Kumluca halkına hizmet üretmekten, kentlerimizi güzelleştirmekten onur duyuyoruz.  Ama hak ettiğimiz insanca yaşayacak bir ücret ile çalışmak istemek de hakkımız değil mi? Bunu istemek suç mu? İşten attığınız arkadaşlarımız işine dönene, insanca hak ettiğimiz ücreti alana kadar mücadelemiz sürecek.

Her zaman söylüyoruz, yine söyleyelim: “kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

Kumluca halkının da haklı grevimize destek vereceğini, emekten yana bir tutum alacağını, bu haksızlık ve adaletsizlik karşısında durarak desteklerini esirgemeyeceğini biliyor, dayanışmaya inanıyoruz”

Kumluca Belediye Başkanlığı tarafından yapılan kamuoyuna açıklama başlıklı yazı ise şöyle:

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKASI (DİSK) BELEDİYEMİZDE GREV KARARI ALMIŞTIR.

Kumluca Belediyesi olarak 522 çalışanıyla büyük bir kurumdur. Yaşanan eylemin temelinde belediyemiz hali hazırda çalışan usta işçisine en son 9.000,00 (dokuzbin TL) NET ücret ödemesi yaparken; Kumlucalının ilk defa duyduğu yetkili sendika Devrimci İşçi Sendikasının (DİSK)

Belediyemize DAYATTIĞI SÖZLEŞME ile toplu görüşme masasına oturuldu. Sendika, 16 Eylülde yapılan oturumda toplu sözleşme maddelerini görüşmeyeceğini grev kararının uygulanacağını belirtip toplu görüşme masasından kalkmıştır.  DAYATILAN SÖZLEŞME ile Eylül ayında yapılan hesaplamalara göre

BRÜT 25.800,00 (yirmi beş bin sekiz yüz TL), ücret ödenmesi zorunluluğu karşısında Kumluca faydası gözeten idarenin pazarlık talebini ret eden Devrimci İşçi Sendikası 37 işçi yetkisiyle GREV kararı almıştır.

GREV KARARI ÜZERİNE BELEDİYEMİZİN ÇALIŞTIRILMAMASI İSTENMEKTEDİR.

Belediyemizde 350 taşeron, 25 kadrolu işçi olmak üzere 375 işçi Kumluca’ya hizmet için, ekmeği için mesaisine devam etmek isterken sendika kararına evet diyen birçoğu emekliliği gelmiş işçiler baskı kurarak, iftira atarak, huzursuzluk yaparak, aslı olmayan bildiri dağıtarak

çalışma barışını bozmaya yeltenmişlerdir. Bunun üzerine çalışma barışını bozmaya yeltenen işçiler; hizmetin devamlılığı, çalışma barışının korunmasını amaçlayan idarece disiplin hükümlerine aykırı hareketten dolayı işten el çektirilmişlerdir. Devrimci İşçi Sendikası ve greve evet diyen

37 işçiyle dayatılan yüksek ücret taleplerine rağmen; Kumluca Belediyesi hizmet sorumluluğunu aksatmadan vermeye devam edecektir.

ÜLKEMİZİN EKONOMİK FATURASININ BEDELİNİ ÖDETMEK İÇİN ADETA DÜĞMEYE BASILDI!

Ülkenin ekonomik olarak geldiği hayat pahalılığın, geçim sıkıntısının faturası grev kararı altında Devrimci İşçi Sendikasının (DİSK) yönlendirmesiyle Belediyemize kesilmek istenilmektedir. Söylemlerinde ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan tek laf etmeyen sendikanın tutumunu manidar  buluyor,

Devrimci İşçi Sendikasın tek hedefinin Belediyemiz olduğunu anlıyoruz. Belediyemiz sendikaya karşı değildir. Hatta memur sendikası olan Tüm-Yerel Sendikası ile yaptığı sözleşme ile memur çalışanlarına en yüksek tazminatı veren ilk belediye olmuştur.

BELEDİYEMİZ YÜKSEK ÜCRET TALEP EDEN SENDİKANIN  SÖZLEŞME DAYATMASINA KARŞIDIR.

Birçok hizmetini öz kaynaklarıyla yapmaya çalışan belediyemiz bu güne kadar çalışanın ücretini, tazminatını ödeyerek gelmiştir. Belediyemiz tarihinde ilk defa yasal ikramiyelerinin yanında 1 Mayıs, Kurban ve Ramazan Bayramı, 29 Ekim,

Yılbaşı ve Eğitim Yardımı altında tazminatlarını da zamanında ödemiştir. Ancak belediyemizin işçimize brüt 25.800,00 TL verecek gücü yoktur.

BELEDİYE BAŞKANIMIZ HAKSIZ SÖZLEŞME DAYATMASINA KARŞI KUMLUCA HALKININ VERGİSİNİ KORUYOR.

T.C. KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

yukarı çık
0
Paylaşım