Menu
RSS

Antalya İKK: Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Ek Göstergeleri Yükseltilmeli

Antalya İKK: Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Ek Göstergeleri Yükseltilmeli

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve ekonomik talepleri ile ilgili hazırlanan

kanun tekliflerine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

İnşaat Mühendisleri Odası’ndaki (İMO) basın açıklamasını TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Ünver Okudu.

Derya Ünver kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir plancılarının son 25 yılda ekonomik ve sosyal hakları açısından oldukça ciddi bir satın alma gücü kaybına uğradıklarını anlattı.

Haberin Videosu:

Ünver, “Söz konusu kamu görevlilerinin sadece çalışırken aldıkları ücretlerin erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki eden diğer hakları da diğer kamu görevlilerine göre oldukça düşük kalmıştır. Son dönemde sağlık alanında tabiplere, hukuk alanında hakim-savcılar gibi dengimiz diğer meslek gruplarına yapılan

ekonomik iyileştirmeleri kapsayan düzenlemeler ile birlikte bu meslek çalışanları ile mühendis, mimar ve şehir plancıları arasındaki ekonomik fark 3-5 kat oranında açılmıştır. Bu iyileştirmeler yapılırken meslektaşlarımızın ihmal edilmesi çalışma huzurunu ve barışını olumsuz etkilemiştir.

Ülkemizin planlanması, sanayileşmesi ve kalkınması için oldukça önemli olan her projenin, her çalışmanın planlanması, yaşama geçirilmesi sürecinde sorumluluk üstlenirken, planlayan, denetleyen, hak edişlere imza koyan, ülke alt yapı ve imarının, sanayinin, tarımının, madenciliğinin,

ormancılığının ve üretiminin temel unsuru olan, teknik ve bilimsel temelde yürüttükleri çalışmalarla vazgeçilmez bir yere sahip olan kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve ekonomik sorunlarının en azından asgari düzeyde düzeltilebilmesi hedefiyle bazı düzenlemeler yapılması zorunluluk haline gelmiştir” dedi

‘Meslek Onuru Korunmalı’

Başkan Ünver taleplerini hatırlatarak, Cumhuriyetimizin 100. Yılında kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarımızın; saha ve projelerde refah düzeyi yükselmiş bir şekilde daha verimli olabilmeleri ve dengimiz meslek grupları ile aramızdaki sosyal adaletin sağlanması kapsamında

‘Teknik iyileştirme’ adı altında diğer mesleklere verilen teşvik ödemesi gibi bir iyileştirmenin kamuda çalışan tüm mühendis, mimar ve şehir plancıları için de düzenlenmesi lazım. Kamuda çalışan tüm meslektaşlarımızın aldıkları büyük sorumluluğun karşılığı olarak ‘’Risk ve Sorumluluk Tazminatı’’ adı altında

yeni bir ödeme kaleminin oluşturulması gerekmektedir. Ek ödemelerin (dengimiz olan hakim, savcı ve doktorluk gibi meslekler göz önünde bulundurularak) kamuda çalışan tüm meslektaşlarımız için arttırılması gerekiyor. Aylık tutarların, Yan ödeme oranının, Taban aylık katsayısının, Sözleşme ücretlerinin,

Ek gösterge yansıtma oranlarının (en az yüzde 195 olması), Ek göstergelerin (en az 6400 olması) ve Özel hizmet tazminat oranlarının (en az yüzde 250 olması) kamuda çalışan tüm mühendisler için arttırılması gerekmektedir. Ülkemizin; sanayileşmesi,

kalkınması ve gelişmesi açısından hayati öneme sahip meslekleri icra eden bizlerin ekonomik sorunlarının çözülmesi ve meslek onurumuzun korunması konusunda bir adım atılmasını beklemekteyiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

yukarı çık
0
Paylaşım