Menu
RSS
Antalya'da Sağanak Ve Fırtına Etkisini Artırdı

Antalya'da Sağanak Ve Fırtına Etkisini Artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün...

‘Turuncu’ Kod Verilen Antalya’da Etkili Fırtına

‘Turuncu’ Kod Verilen Antalya’da Etkili Fırtına

Meteorolojinin kuvvetli yağış ...

Antalya’da Yılmaz Demokrasi Savunucusu Uğur Mumcu Törenle Anıldı

Antalya’da Yılmaz Demokrasi Savunucusu Uğur Mumcu …

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD...

Karnesi Zayıf Olan Çocukları Anlamaya Bakın.!

Karnesi Zayıf Olan Çocukları Anlamaya Bakın.!

Yüksek başarılar beklediğiniz ...

Antalya Eğitim Sen: Eğitim ve Yaşam Hakkı Başta Olmak Üzere, Çocukların En Temel Hakkı Tehdit Altında

Antalya Eğitim Sen: Eğitim ve Yaşam Hakkı Başta Ol…

Eğitim-Sen Antalya Şube Başkan...

Prev Next

Yurtdışında Yaşayan Türkler ve Yabancılar KDV’den Muaf

Yurtdışında Yaşayan Türkler ve Yabancılar KDV’den Muaf

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemede yabancılara satılan taşınmazlar için KDV istisnası getirildi.

Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler taşınmaz alımlarında KDV ödemekten muaf tutulacak.

Yabancı yatırım uzmanı Avukat Abide Gülel, yurtdışında yaşayan Türkleri de kapsayan düzenlenin detayları hakkında şu bilgileri verdi:

KDV İstisnası Kimleri Kapsıyor?

“Kanuna göre konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler için KDV muafiyeti getirildi.

Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen tüzel kişilere yapılan konut veya iş yeri teslimleri de KDV muafiyeti kapsamındadır.

Bu noktada konut veya iş yerini inşa eden mükellefin yapacağı ilk teslimde uygulanacağı önem arz etmektedir. Konut veya iş yerinin inşa edenlerden satın alınarak bir başkasına satılması halinde yapılan konut veya iş yeri teslimi ilk teslim olarak değerlendirilmez.

Ayrıca belirtmek gerekir ki yurtdışında resmi kurum ve kuruluşlarda çalışan veya merkezi Türkiye'de bulunan tüzel kişilere bağlı olup yurtdışında çalışan Türk vatandaşları KDV muafiyetinden faydalanamazlar.

Konut veya iş yeri tesliminde KDV istisnasının uygulanabilmesi için, tapuda işlem tesis edilmiş olması gerekir. İstisna kapsamında satış yapanlar, konut veya iş yeri satışının Kanun KDV’den istisna olarak yapıldığını tapu müdürlüklerine bildirilip 3 yıl içerisinde taşınmazın elden çıkarılmayacağına dair şerh işlenmesi gerekir.

Hangi Nitelikteki Taşınmazlar İçin Kdv İstisnası Uygulanır?

KDV istisnası, konut ve işyerlerinin ilk tesliminde uygulanabilir. Konut veya iş yerinin bu istisna kapsamında teslime konu edilebilmesi için; konut veya iş yeri olarak inşa edilen binanın yapı ruhsatının bulunması ve alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen teslim edilmesi şarttır.

Kat irtifakı kurulabilen konut veya iş yerlerinde ayrıca kat irtifakının kurulmuş olması gerekir. Yapı ruhsatında konut, dükkan, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut veya iş yerleri istisna kapsamında değerlendirilir.

Taşınmazın Alış Bedeli Türkiye’ye Ne Zaman Getirilmeli?

Konut veya iş yeri tesliminde KDV istisnasının uygulanabilmesi için, bedelin en az yüzde 50’sinin satışa ilişkin faturanın düzenlendiği tarihten önce, kalan kısmının da en geç bir yıl içerisinde alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesi gerekir.

İstisnaya ilişkin KDV iadesi, bedelin tamamının Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesinden sonra yapılır.

İstisna Şartlarını Taşımamasına Rağmen İstisnadan Yararlanılması Durumunda Ne Olur?

KDV istisnası için öngörülen şartları taşımadığı halde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi halinde, taşınmazı satın alan gerçek veya tüzel kişi ile taşınmazı satan mükellef; zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi zıyaı cezası ve gecikme faizinden müteselsilen sorumludur.

İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin üç yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin de tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.

KDV istisnasından faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, kanunda düzenlenen şartları taşıyıp taşımadığı hususunda dikkatli bir araştırma yapması gerekmektedir. Aksi takdirde ortaya çıkan vergi zıyaı nedeniyle ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir.”

yukarı çık
0
Paylaşım