Menu
RSS

Antalya SOL Parti: Tarihe Ve Doğaya Zarar Verecek Bu Projeyi Durdurun!

Antalya SOL Parti: Tarihe Ve Doğaya Zarar Verecek Bu Projeyi Durdurun!

Finike – Demre – Kaş – Kalkan Devlet Yolu Projesine tepkiler sürüyor. Konuya dair bir açıklamada SOL Parti Antalya İl Başkanı Aysel Aydın’dan geldi.

Aysel Aydın SİT alanlarının içinden geçecek olan hem tarihe hem doğal yaşama büyük zarar verecek bu proje derhal durdurulmalıdır dedi.

Kentlerimiz, topraklarımız, kamuya ve halka ait ne varsa AKP’nin Rantçı politikalarına kurban gitmektedir diyen Aysel Aydın Finike – Kalkan arasında yapılmak istenen yol projesi de bu rantçı anlayışın bir tezahürüdür dedi.

Yapılacak otoyol ile yeni yapılaşma alanlarının artacağını imar ve rant baskısı yaratacağını ifade eden Aysel Aydın mevcut yolların yenilenerek ve güçlendirilerek ulaşım sorunu çözülebilir dedi.

Aysel Aydın konuşmasının devamında otoyol projesini halk istememektedir. Ancak AKP 21 yıldır halka değil rant ve sermeye çevrelerine kulak vermektedir. Halkın değil sermeyenin çıkarını düşünmektedir. Halka rağmen bu yol projesini yapamazsınız. Halkın sesine kulak verin.

Her şeye para ve rant gözüyle bakan bir anlayışla halka fayda sağlayamazsınız. Yol sorunu bir şekilde çözülür ancak doğaya verdiğiniz tahribatı çözemezsiniz. AKP eliyle Antalya’nın doğası yıllardır göz göre göre katlediliyor. Önce HES’ler ardından maden ve taş ocaklarıyla

Antalya’nın doğasına geri dönüşü olmayan zararlar verildi. Şimdi buna birde otoyol projesiyle verilecek zarar eklenecek. Birileri para kazanacak diye Antalyamızın hem doğası katlediliyor hem geleceği çalınıyor” dedi.

Bugün Ankara’da yapılacak İncele Değerlendirme Komisyonu görüşmelerinde muhakkak otoyol konusunda olumsuz bir karar çıkması gerekir diyen Aysel Aydın eğer bu yola olur verilirse Antalya’ya ihanet etmiş olursunuz dedi.

Piyasacılık ve rantçılık hem doğayı hem de insanı öldürüyor diyen Aysel Aydın, yaşanılabilir kentler için sosyal ve kamucu politikalara ihtiyacımız var dedi.

Bu politikaları ve uygulamalar bütüncül ve kamusal bir anlayışla, üniversiteler, meslek kuruluşları ve ilgili toplum kesimlerinin katılımı ile yeniden oluşturulmalıdır diyen Aysel Aydın; SOL Parti olarak, suyu, toprağı, havayı, ormanları ve ekosistemleri piyasacı bir anlayışa teslim eden;

emekçilerin yaşam alanları ve üretim koşulları üzerindeki haklarını gasp eden; doğal varlıkları turizm, maden, enerji ve kentleşme yatırımlarına açarak özelleştiren ve böylece doğada geri dönülmez tahribatlara yol açan, onları tüketen, kirleten, zehirleyen kapitalist ve

emperyalist politikalara ve bu politikaların uygulayıcısı olan AKP’ye karşı mücadeleyi sürdüreceğiz dedi.

Ne Olmuştu?

Antalya valiliğinin 22 Haziran 2017 tarihli işleminde Kaş – Kalkan Otoyolu için ÇED Gerekli Değildir’ kararı almış. Buna istinaden iki dava açılmıştı. İlk dava otoban projesi için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararına, ikincisi ise Kalkan Güney Yamaçları (Kaputaş Plajı) 1’nci derecede SİT alanından geçen

2842 metrelik güzergahta Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu’nun verdiği izne karşı açılmış olan davaydı.

2018 yılında Antalya 4. İdare Mahkemesi ‘kesin inşaat yasağı bulunan 1’nci derece doğal SİT alanında geri dönülemez tahribata sebep olabileceği ve bu yönüyle telafisi güç veya imkansız zarara yol açabileceği görüldüğü’ ifadelerine yer vererek yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

2019 yılındaysa Antalya 2. İdare Mahkemesi bilirkişi raporuna dayanarak Antalya Valiliği’nin ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal etmişti. 2020 yılında da Danıştay kararı onaylamıştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü bunun üzerine Finike – Demre hattını, Kaş- Kalkan hattı ile birleştirerek 1 Temmuz 2021 tarihinde ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) toplantısı yapma kararı almış, Finike halkının tepkisi sonucu Finike ÇED toplantısı iptal edilmiş,

Kaş’ta ise Akbel Mahallesinde ÇED toplantısı yapılmıştı. Toplantıya yoğun katılım gösteren halk, Kaş – Kalkan otoyoluna karşı çıkmıştı.

Şimdi ise Karayolları Genel Müdürlüğü’nün özel bir firmaya hazırlattığı ÇED raporu 04.01.2023’te Ankara’da İDK’da(İnceleme Değerlendirme Kurulu) görüşülecek ve ÇED OLUMLU kararı çıkarsa Bakanlığın oluruyla yolun yapımına başlanabilecek.

yukarı çık
0
Paylaşım